All Items


  • Grid List
Bemästra Förändring (Swedish)
Några höjdpunkter i det nya i denna utgåva: Sedan lanseringen av den första upplagan har Dr. Adizes föreläst för mer...
Lederens Faldgruber (Swedish)
  Dr. Adises tredje bok innehåller ursprunget till många av Adises nuvarande metoder. Det visar utvecklingen av ledningen från affärsmiljön...
Nå toppen - och stanna kvar (Swedish)
Nå toppen - och stanna kvar! förklarar hur vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer kan nå livets blomstringsfas från endera av två...
Organisationers Livscykler (Swedish)
I den här utgåvan har Dr. Adizes 'lagt till mer än 100 sidor med innehåll till den ursprungliga titeln, med...