Skip to product information
1 of 1

Asee

Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (Serbian)

Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (Serbian)

Svoju teoriju menadžmenta sam objasnio jednim od svojih ranih dela – How to Solve the Mismanagement Crisis (prvo izdanje objavila izdavačka kuća Dau Džouns Irvin (Dow Jones Irwin) 1979. godine, nakon toga je Adižesov institut nekoliko puta objavljivao reizdanja). Knjiga je prevedena na 22 jezika i u nekoliko zemalja je postala bestseler. Između ostalih, moja teorija se predaje na skoro svim univerzitetima na kojima se studiraju društvene nauke u Izraelu, Danskoj, Švedskoj i Jugoslaviji, između ostalih, a u Sjedinjenim Državama je još uvek u štampi i to nakon 25 godina od prvog izdanja.

Radeći sa stotinama kompanija u 48 zemalja, proširivalo se moje znanje o datoj temi i mogao sam da od svakog poglavlja originalne knjige napišem zasebnu knjigu. Poglavlje o životnom ciklusu preduzeća je objavljeno kao: Corporate Lifecycles: Why Organizations Grow and Die and What to Do about It (Paramus, N.J.: Prentice Hall, 1989). Novo, prošireno izdanje ove knjige je pod drugim naslovom: Managing Corporate Lifecycles, takođe, objavila izdavačka kuća Prentis hol 1999. godine.
Poglavlje o tome kako da se organizacija održi u top formi je postalo The Pursuit of Prime (Santa Monica, Calif.: Knowledge Exchange, 1997), a poglavlje o tome kako da se savladavaju promene se pretočilo u knjigu Mastering Change (Santa Monica, Calif.: Adizes Institute, 1992).

Više detalja o toj uvodnoj knjizi je izneto u nizu knjiga. Jedna knjiga ima naslov The Ideal Executive: Why You Cannot Be One and What to Do about It, u kojoj nudim objašnjenje zašto je obrazovanje menadžmenta krenulo krivim putem; zašto niko nikada ne može da bude savršen, školski primer rukovodioca kojeg škole menadžmenta nastoje da stvore, a u kojoj nudim i novu paradigmu upravljanja u eri brze promene.

Pošto idealan rukovodilac ili menadžer ne postoji i ne može da postoji, da li to znači da se podrazumeva da će se svim organizacijama loše upravljati? Naravno da ne. Potreban je komplementaran tim u kojem svaki član tima ima različit stil, a zadaci koji se svakom daju su pravilno definisani i dodeljeni.

Ova knjiga bi trebalo da vam pomogne da identifikujete sopstveni stil, naučite kako da se usavršite i poboljšate način na koji sveukupno i dugoročno rukovodite kompanijom. Takođe će vam pomoći da na odgovarajući način dodeljujete zadatke svojim saradnicima, u skladu sa njihovim stilovima.

Planiram još jednu, koja će predstavljati skup recepata šta da se radi sa četiri osnovna stila upravljanja – P, A, E i I tip – bez obzira da li govorimo o podređenima, sebi ravnima ili nadređenima. Njen radni naslov je: How to Handle Management Styles That Are Different from Your Own.

Original Title Management/ Mismanagement Styles
Language Serbian
Paperback 223 pages
ISBN-13 978-86-7668-082-5
Vendor Asee
Date Published Jan 01, 2009
View full details