Skip to product information
1 of 1

Adizes Institute Publications

Upravljanje Promenama (Serbian)

Upravljanje Promenama (Serbian)

Regular price $29.99 USD
Regular price Sale price $29.99 USD
Sale
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Neobično čitljivo štivo, pisano u formi dijaloga, koje nas postepeno i uz obilje životnih primera uvodi u suštinu Adižesove teorije menadžmenta. Osnovna nit knjige se bavi preduslovima koji su neophodni za donošenje kvalitetnih odluka i njihovo efikasno sprovodenje u situaciji stalnih promena.

*Please allow more time to print and ship product*

Original Title Mastering Change
Language Serbian
Paperback 260 pages
ISBN-13 978-8631502155
ISBN-10 8631502154
Vendor Adizes Institute Publications
Date Published Sep 01, 1992
View full details