Skip to product information
1 of 1

Asee

Upravljanje životnim ciklusima (Serbian)

Upravljanje životnim ciklusima (Serbian)

Regular price $0.00 USD
Regular price Sale price $0.00 USD
Sale
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nijedna odluka se ne donosi u vakuumu. Odluka je dobra ako se njome postižu željeni rezultati. Kvalitet odluke se procenjuje na osnovu posledica koje je imala na sistem zbog koga je doneta. Tako, dobra odluka organizaciju čini efektivnom i efikasnom i na duge i na kratke staze. Ono što ćemo sada videti su karakteristike svake odluke koja organizaciju treba da učini efektivnom i efikasnom u kratkoročnom i dugoročnom periodu.
Identifikovao sam vrste odluka koje organizaciju čine efektivnom i efikasnom i kratkoročno i dugoročno. Imao sam prilike da proučavam menadžersku praksu u nekoliko zemalja i da posmatram šta se dešava u različitim uslovima. Bio sam kao onaj lekar Britanske mornarice koji je na usamljenom brodu usred okeana otkrio da skorbut nastaje usled nedostatka vitamina C. Proučavao sam praksu menadžmenta u zemljama u kojima su bile zakonom zabranjene neke menadžerske uloge i posmatrao sam i analizirao menadžerske bolesti koje su se usled toga javljale. Na taj način sam identifikovao neophodne karakteristike, četiri "vitamina" koje zovem ulogama odlučivanja. Te uloge čine zdravu organizaciju, organizaciju koje je efektivna i efikasna i na kratke i na duge staze. Ako izostaje bilo koji od ovih faktora, doći će do predvidljivog šablona lošeg menadžmenta. Mogu da analiziram i predvidim rezultate neke odluke analizirajući koje se uloge izvršavaju a koje ne.

Original Title Managing Corporate Lifecycles 
Language Serbian
Paperback 424 pages
ISBN-13 978-86-7668-088-7
Vendor Asee
Date Published Jan 01, 2009
View full details