Skip to product information
1 of 1

Asee

Idealan menadžer (Serbian)

Idealan menadžer (Serbian)

Zašto opet o idealnom menadžeru? Zašto opet dokazivati ono što svako trezven zna i razume: da ništa u životu nije idealno, pa ni idealan menadžer, šef, direktor, rukovodilac, predsednik, tata, mama…? Zašto opet naglašavati da ne postoji čovek koji stalno, o svemu, može donositi dobre odluke i koji nikada neće pogrešiti?

I konačno, zašto se, neretko, na oba pola poslovnog globusa ili, ako ćete drugačije, i na vrhu piramide i na njenom dnu, nalaze oni koji veruju u ono što ne vide i vide ono u šta ne veruju – Mit o idealnom menadžeru.

Original Title The Ideal Executive
Language Serbian
Paperback 278 pages
ISBN-13 978-8676680696
ISBN-10 8676680698
Vendor Asee
Date Published Jan 01, 2016
View full details