Skip to product information
1 of 1

Adizes Institute Publications

Zoterimi i ndryshimeve (Albanian)

Zoterimi i ndryshimeve (Albanian)

Regular price $29.99 USD
Regular price Sale price $29.99 USD
Sale
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Ndërtimi i një kompanie kërkon një ekip plotësues. Ajo ka nevojë për udhëheqje bashkëpunuese një ekip udhëheqësish që ndryshojnë në stilet e tyre, por plotësojnë njëri-tjetrin. Por këtu është problemi: Një ekip plotësues pasi që nga përkufizimi është i përbërë nga stile të ndryshme gjeneron konflikt. Pra, megjithëse konflikti është i mirë, megjithëse është i domosdoshëm dhe i domosdoshëm, ai mund të jetë shkatërrues dhe jofunksional. Ajo që nevojitet për të shmangur këtë konflikt të mundshëm jofunksional dhe shkatërrues është lidershipi bashkëpunues i bazuar në Besimin dhe Respektin e Ndërsjellë. Ky libër ofron një ndryshim të paradigmës se si të menaxhojmë me sukses për rezultate të jashtëzakonshme të qëndrueshme.

*Most translations are Print-on-Demand. Please allow additional time for some translated titles*

Original Title Mastering Change
Language Albanian
ISBN-13 978-9989787003
ISBN-10 998978700X
Vendor Adizes Institute Publications
Date Published Oct 04, 1991
View full details