Skip to product information
1 of 1

Asee

Misli (Serbian)

Misli (Serbian)

Da li znate ko najbolje poznaje kompaniju - njene probleme i nekapitalizovane mogućnosti? Zaposleni. Oni vam mogu reći šta se dešava u kompaniji bolje nego iko drugi.

Vaši problemi su kao vaše senke. Ako bežite od njih, oni vas gone; ali, ako krenete prema njima, oni beže od vas.

Da li je problem normalan ili patološki, zavisi od toga u kojoj fazi životnog ciklusa se javlja. Problem koji je normalan u jednoj fazi životnog ciklusa, postaće patološki ako se prenese u sledeću fazu, a može postati fatalan ako se zadrži i u fazi nakon toga.

Najduži put ne počinje sa jednim korakom; počinje sa jednim pogrešnim korakom, u pogrešnom pravcu.

Konkurencija je dobra za vas. To vas drži u pripravnosti. Ako svog trkačkog konja prijavljujete za trku mazgi kako biste bili sigurni da će uvek pobeđivati, ne budite iznenađeni ako na kraju taj trkački konj trči poput mazge.

Prava svrha posedovanja novca je posedovanje slobode izbora.

Teže je napisati jednu stranicu rezimea nego 150 stranica prezentacije.

Language Serbian
Paperback 152 pages
ISBN-13 978-86-7668-091-7
Vendor Asee
Date Published Jan 01, 2012
View full details