ניהול לקוי: סיבות וטיפול (Hebrew)

ניהול לקוי: סיבות וטיפול (Hebrew)

Author: Dr. Ichak Kalderon Adizes
$29.99
הספר "ניהול לקוי" מציג גישה חדשה ורעננה לניהול יעיל שמטרתו רווחים וצמיחה המושתתת על ההבנה כי אדם יחיד אינו יכול להיות לעולם "המנהל המושלם כמו שכתוב בספר".
הרעיון המרכזי הוא שההתעלמות מעובדה זו מעמידה בסכנה את הפרודוקטיביות והריווחיות של האירגון. המחבר מציג גישה חדשה לניהול, בהבהירו כי ניהול הוא תהליך מורכב מכדי שיחיד כלשהו יהיה מסוגל לבצע את כל התפקידים הכרוכים בו. כל תפקיד מחייב סגנון מיוחד לו - דפוסי התנהגות שיתרחש כמצופה בתגובה
על מי מצבים ספציפיים. בכל זמן נתון, התפקידים המוכלים בתהליך הניהול מצויים במצב של התנגשות הדדית, אף-על-פי שאדם יכול לבצע את כל התפקידים הללו במרוצת הזמן, הרי לעולם אין אדם אחד יכול לבצע את כולם בו-זמנית.
החומר הכלול בספר הזה מאפשר לאבחן ניהול-פגום ולתכנן אסטראטגיות לטיפול הולם בו.
Original Title How to Solve the Mismanagement Crisis
Language Hebrew
Paperback 224 pages
ISBN-13 9789651600272
ISBN-10 9651600276
Vendor Adizes Institute Publications
Date Published Oct 01, 1979

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
הספר "ניהול לקוי" מציג גישה חדשה ורעננה לניהול יעיל שמטרתו רווחים וצמיחה המושתתת על ההבנה כי אדם יחיד אינו יכול להיות לעולם "המנהל המושלם כמו שכתוב בספר".
הרעיון המרכזי הוא שההתעלמות מעובדה זו מעמידה בסכנה את הפרודוקטיביות והריווחיות של האירגון. המחבר מציג גישה חדשה לניהול, בהבהירו כי ניהול הוא תהליך מורכב מכדי שיחיד כלשהו יהיה מסוגל לבצע את כל התפקידים הכרוכים בו. כל תפקיד מחייב סגנון מיוחד לו - דפוסי התנהגות שיתרחש כמצופה בתגובה
על מי מצבים ספציפיים. בכל זמן נתון, התפקידים המוכלים בתהליך הניהול מצויים במצב של התנגשות הדדית, אף-על-פי שאדם יכול לבצע את כל התפקידים הללו במרוצת הזמן, הרי לעולם אין אדם אחד יכול לבצע את כולם בו-זמנית.
החומר הכלול בספר הזה מאפשר לאבחן ניהול-פגום ולתכנן אסטראטגיות לטיפול הולם בו.