All Items


  • Grid List
ניהול הצמיחה והתחדשות הארגון (Hebrew)
תיאור:ניהול הצמיחה והתחדשות הארגון, מסביר פרופ' אדיג'ס לקוראיו כיצד להנחות את החברה שלהם במהירות וביעילות אל השלב שהוא קורא לו...
ניהול לקוי: סיבות וטיפול (Hebrew)
הספר "ניהול לקוי" מציג גישה חדשה ורעננה לניהול יעיל שמטרתו רווחים וצמיחה המושתתת על ההבנה כי אדם יחיד אינו יכול...
שיחות על ניהול לפי השכל הישר (Hebrew)
שליטה בשינוי: כוחם של אמון וכבוד הדדי בחיים האישיים, בחיי המשפחה, בעסקים ובחברה. נכתב במתכונת שיחה עם גרפיקה קלה להבנה,...