Skip to product information
1 of 1

Adizes Institute Publications

Nå toppen - och stanna kvar (Swedish)

Nå toppen - och stanna kvar (Swedish)

Regular price $29.99 USD
Regular price Sale price $29.99 USD
Sale
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nå toppen - och stanna kvar! förklarar hur vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer kan nå livets blomstringsfas från endera av två riktningar - genom att gå vidare från ungdomen eller återvända från ålderdomen - och stanna kvar i denna fas. Den innehåller principerna, inte för evig ungdom, utan för hur man når och bibehåller evig vitalitet.

Målet är att konkret och praktiskt visa hur du kan föra ditt företag till det stadium som kallas blomstring och sedan hålla det kvar där.

Beroende på i vilket stadium av livscykeln ett företag befinner sig, ställs olika krav på organisation, ledning och arbetssätt. Genom flexibilitet och lyhördhet gentemot det egna företaget, kan man med de metoder som Ichak Adizes för fram här uppnå den balans där företaget vårdar både sin expansiva, kreativa energi och sitt behov av struktur och disciplin - den dynamik som präglar verkligt framgångsrika organisationer. Metoderna har Adizes praktiserat på mer än tusen företag världen över och fått dem att växa och/eller föryngras.

*Please allow more time to print and ship the product*

Original Title The Pursuit of Prime
Language Swedish
Paperback 292 pages
ISBN-13 978-0979080739
ISBN-10 0979080738
Vendor Adizes Institute Publications
Date Published Oct 19, 1996
View full details