Printed books


  • Grid List
Upravljanje Promenama (Serbian)
Neobično čitljivo štivo, pisano u formi dijaloga, koje nas postepeno i uz obilje životnih primera uvodi u suštinu Adižesove teorije...
Životni Ciklusi Preduzeća (Serbian)
Životni ciklusi preduzeća:kako i zašto preduzeća rastu i umiru *2781.Naslov: Životni ciklusi preduzeća : kako i zašto preduzeća rastu i...
Dijagnoza Stilova Upravljanja (Serbian)
Treća knjiga dr. Adizes sadrži poreklo mnogih trenutnih koncepata metodologije Adizes. Prikazuje evoluciju menadžmenta od poslovnog okruženja 1979. godine do...
Upravljanje životnim ciklusima preduzeća (Serbian)
In his Serbo-Croatian translation of Corporate Lifecycles Dr. Ichak Adizes carries forward the analysis of corporate birth development and decline...
Dijagnoza Stilova Upravljanja (Serbian)
The material presented in this book will enable you to diagnose management structure and offers strategies for treating it in...
Težnja ka Top formi (Serbian)
Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije...
Kako upravljati u vrijeme krize (Serbian)
Ma koliko naslov ove knjige bio aktualan ove 2009. godine, njezine poruke bi bile značajne i pije deset godina kao...
Adižes o ličnom razvoju (Serbian)
Ništa ne dokazuje da je o pojedinim važnim aspektima ljudske prirode i ponašanja o kojima se raspravlja u „velikim teorijama“...
Upravljanje promenama (Serbian)
Nesvakidašnji je osećaj čitati ulepšanu i podmlađenu knjigu koju živiš više od dvadeset godina, autora od koga isto toliko godina...
Upravljanje životnim ciklusima (Serbian)
Nijedna odluka se ne donosi u vakuumu. Odluka je dobra ako se njome postižu željeni rezultati. Kvalitet odluke se procenjuje...
Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (Serbian)
Svoju teoriju menadžmenta sam objasnio jednim od svojih ranih dela – How to Solve the Mismanagement Crisis (prvo izdanje objavila...
Težnja ka top formi (Serbian)
Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije...