Printed books


  • Grid List
Zoterimi i ndryshimeve (Albanian)
Ndërtimi i një kompanie kërkon një ekip plotësues. Ajo ka nevojë për udhëheqje bashkëpunuese një ekip udhëheqësish që ndryshojnë në...