All Items


  • Grid List
Upravljanje promenama (Serbian)
Nesvakidašnji je osećaj čitati ulepšanu i podmlađenu knjigu koju živiš više od dvadeset godina, autora od koga isto toliko godina...
Upravljanje životnim ciklusima (Serbian)
Nijedna odluka se ne donosi u vakuumu. Odluka je dobra ako se njome postižu željeni rezultati. Kvalitet odluke se procenjuje...
Upravljanje životnim ciklusima preduzeća (Serbian)
In his Serbo-Croatian translation of Corporate Lifecycles Dr. Ichak Adizes carries forward the analysis of corporate birth development and decline...
Životni Ciklusi Preduzeća (Serbian)
Životni ciklusi preduzeća:kako i zašto preduzeća rastu i umiru *2781.Naslov: Životni ciklusi preduzeća : kako i zašto preduzeća rastu i...