Težnja ka Top formi (Serbian)

Težnja ka Top formi (Serbian)

Author: Dr. Ichak Kalderon Adizes
$29.99

Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije ne moraju, i nisu predodredjene, da propadaju i stare; poslovi mogu da ostanu na najvišoj tački vitalnosti ili barem blizu nje dugo, a možda čak i neograničeno dugo. Organizacije se čak iz faza pada mogu i vratiti na te vrhove.

Ovo je knjiga o tome kako profitne i neprofitne organizacije dolaze u Top formu - bilo da u nju napreduju iz mladosti ili se u nju vraćaju iz starosti - i zadržavaju svoje mesto. Knjiga sadrži principe ne o tome kako da se postigne večna mladost, već o tome kako da se ostane večno vitalan.

Reći da poslovi cvetaju i propadaju je isto kao i da se kaže da život nije pošten. Oba iskaza su tačna, ali nepotpuna. Život zaista nije pošten; poslovi zaista propadaju. Ali to ne znači da život mora da bude nepošten prema vama ili da vaš posao mora da se neslavno okonča. Ovom knjigom vas nagonim da uzmete sudbinu u svoje ruke i vodite životni ciklus vaše organizacije. Moj cilj je da, navodeći praktične činjenice, pokažem kako možete da vaš posao dovedete do faze koju nazivam Top forma i kako da on u njoj i ostane.

*Please allow more time to print and ship product*

Original Title The Pursuit of Prime
Language Serbian
Paperback 252 pages
ISBN-13 978-0979163821
ISBN-10 097916382X
Vendor Adizes Institute Publications
Date Published Nov 16, 1999

Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rodjenjem, a završava se smrću. Medjutim, organizacije ne moraju, i nisu predodredjene, da propadaju i stare; poslovi mogu da ostanu na najvišoj tački vitalnosti ili barem blizu nje dugo, a možda čak i neograničeno dugo. Organizacije se čak iz faza pada mogu i vratiti na te vrhove.

Ovo je knjiga o tome kako profitne i neprofitne organizacije dolaze u Top formu - bilo da u nju napreduju iz mladosti ili se u nju vraćaju iz starosti - i zadržavaju svoje mesto. Knjiga sadrži principe ne o tome kako da se postigne večna mladost, već o tome kako da se ostane večno vitalan.

Reći da poslovi cvetaju i propadaju je isto kao i da se kaže da život nije pošten. Oba iskaza su tačna, ali nepotpuna. Život zaista nije pošten; poslovi zaista propadaju. Ali to ne znači da život mora da bude nepošten prema vama ili da vaš posao mora da se neslavno okonča. Ovom knjigom vas nagonim da uzmete sudbinu u svoje ruke i vodite životni ciklus vaše organizacije. Moj cilj je da, navodeći praktične činjenice, pokažem kako možete da vaš posao dovedete do faze koju nazivam Top forma i kako da on u njoj i ostane.

*Please allow more time to print and ship product*